ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกร ไฮดรอลิค
โทร 033-098-945, 083-584-8995, 080-087-1969, 080-087-1969
  • th

News & Events


News & Events

NEWS & EVENTS

ชื่องาน : Hydraulic Lift

(ลิฟท์ขนส่งสินค้า)

สถานที่ติดตั้ง : ไม่ได้ระบุ

ชื่องาน : Hydraulic Lift (ลิฟท์ขนส่งสินค้า)

ลูกค้า : โรงแรมคลับเมด

สถานที่ติดตั้ง : ภูเก็ต

ชื่องาน : X-Lift ขนสินค้า

ลูกค้า : บริษัท CP จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานสุวินทวงศ์

ชื่องาน : X-Lift ขนสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 1 ตัน

ลูกค้า : บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : หนองเขะ

ชื่องาน : X-Lift ขนาดรับน้ำหนัก 1 ตัน

ลูกค้า : บริษัท แม็คเทค จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : ธ.ไทยพาณิชย์ ภูเก็ต

ชื่องาน : X-Lift ขนาดรับน้ำหนัก 3 ตัน

ลูกค้า : บริษัท คอนวูด จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานสระบุรี

ชื่องาน : X-Lift ยกรถ ขนาดรับน้ำหนัก 3 ตัน

ลูกค้า : บริษัท Sumolift 9 จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : ปลวกแดง

ชื่องาน : X-Lift ขนาดรับน้ำหนัก 4 ตัน

ลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูโม่ซิล

สถานที่ติดตั้ง : โครงการหมู่บ้าน Happy Land

ชื่องาน : X-Lift ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน

ลูกค้า : บริษัท IT (อมตะนครชลบุรี) จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : อมตะนครชลบุรี

ชื่องาน : X-Lift & Ramp

ขนส่งสินค้า

ขนาดรับน้ำหนัก 6 ตัน

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า

ลูกค้า : บริษัท บอร์เนียว จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : สมุทรสาคร

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 6 ตัน

ลูกค้า : บริษัท เพื่อนโคบาล จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : กำแพงแสน นครปฐม

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 6 ตัน

ลูกค้า : บริษัท ไทยรุ่ง จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : บางนา-ตราด กม.18

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 7 ตัน

ลูกค้า : บริษัท อีซุซุ จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท บางกอกปทุม จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : ปทุมธานี

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานอยุธยา

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท หยางชิง จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : บางพลี

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท Sinotrans จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : กิ่งแก้ว

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท เนเชอรัล ฟรุ๊ต จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : ปราณบุรี

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท คอนวูด จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานสระบุรี

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท Akara Resources จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : พิจิตร

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 8 ตัน

ลูกค้า : บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานนครปฐม

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 10 ตัน

ลูกค้า : บริษัท Ayutthaya Glass Industry จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 10 ตัน

ลูกค้า : บริษัท CPF จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : หน่วยงานสระบุรี

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก 10 ตัน

ลูกค้า : ZODIAC AIRCATERING EQUIPMENT

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 10 ตัน

สะพานโหลดสินค้า มีล้อ

สถานที่ติดตั้ง :

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 10 ตัน

สะพานโหลดสินค้า มีล้อ

สถานที่ติดตั้ง :

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 12 ตัน

สะพานโหลดสินค้า มีล้อ

สถานที่ติดตั้ง :

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 12 ตัน

ลูกค้า : บริษัท Sumitomo จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ชื่องาน : Ramp ขนาดรับน้ำหนัก 15 ตัน

สะพานโหลดสินค้า มีล้อ

สถานที่ติดตั้ง :

ชื่องาน : Ramp Drum

ลูกค้า : บริษัท Malee จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : สามพราน นครปฐม

ชื่องาน : สะพานโหลดสินค้า (Dock Leveler & Ramp)

ลูกค้า : บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดตั้ง : ชลบุรี

ชื่องาน : Dock Leveler

ลูกค้า : บริษัท เอพีเอสฯ จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ระยอง

ชื่องาน : Dock Leveler

ลูกค้า : บริษัท TPS จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

ชื่องาน : Dock Leveler 3 ตัน

ลูกค้า : บริษัท คอนวูด จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : โรงงานสระบุรี

ชื่องาน : Dock Leveler 6 ตัน

สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า

มีลักษณะแบบพื้นหรือทางลาดปรับระดับ